XXXII. Landsþing íslenskra sveitarfélaga 2018

Akureyri, 26. - 28. september 2018

 
 

Landsþing hefur æðsta vald í málefnum sambandsins. Það kemur saman árlega, að jafnaði í mars eða apríl. Á því ári sem almennar sveitarstjórnarkosningar eru haldnar
skal landsþing þó haldið eigi síðar en í lok september
. Stjórn sambandsins boðar til landsþings og ákveður þingstað og tímasetningu.

Um fjölda aðalfulltrúa á landsþingi gildir eftirfarandi:

1. Sveitarfélag með allt að 1.000 íbúa kýs 1 fulltrúa.
2. Sveitarfélag með 1.001 til 3.000 íbúa kýs 2 fulltrúa.
3. Sveitarfélag með 3.001 til 5.000 íbúa kýs 3 fulltrúa.
4. Sveitarfélag með 5.001 til 10.000 íbúa kýs 4 fulltrúa
5. Sveitarfélag með fleiri en 10.000 íbúa kýs einn fulltrúa
    fyrir hvert byrjað tugþúsund íbúa umfram 10.000 til viðbótar hinum fjórum.

Íbúafjöldi samkvæmt þessari grein skal miðaður við 1. janúar á því ári sem almennar sveitarstjórnarkosningar fara fram. Notaðar skulu mannfjöldatölur skv. skráningu
Hagstofu Íslands. Verði breyting á sveitarfélagaskipan frá 1. janúar fram til sveitarstjórnarkosninga, skal laga íbúafjöldann að þeirri breytingu.

Varafulltrúar á landsþingi skulu kosnir jafnmargir og aðalfulltrúar. Kosning fulltrúa fer eftir sömu reglum og gilda um kosningu nefnda skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga,
annarra en byggðarráðs.

Kjörgengir sem fulltrúar á landsþingi eru nýkjörnir aðalmenn í sveitarstjórnum og varamenn þeirra jafnmargir að tölu, hvort sem varamaður í sveitarstjórn hefur
verið kjörinn sérstaklega við óbundnar kosningar eða hann fær kjörbréf vegna setu á framboðslista við bundnar hlutfallskosningar.

Að kosningu lokinni, í síðasta lagi 1. ágúst, sendir sveitarfélagið skrifstofu sambandsins kjörbréf með nöfnum þeirra sem hafa verið kjörnir fulltrúar og varafulltrúar.

Samþykktir Sambands íslenskra sveitarfélaga (tengill á þessa síðu http://www.samband.is/um-okkur/log-sambands-islenskra-sveitarfelaga/)


Copyright © 2001 - 2020 Artegis. All rights reserved. Artegis, Ch. du Vallon, 18, CH-1260 Nyon. event management system